Välj rätt kamerabevakning för ditt företag

Vissa av de företag som tillhandahåller säkerhetssystem och tjänster inom detta område har fått kritik för att deras avtal är onödigt krångliga att ta sig ur. Därför är detta någonting som du bör vara extra uppmärksam på när du ska teckna ett nytt avtal. Du bör bland annat se till att ta reda på vilka avgifter som är förenade med att avbryta avtalet i förtid. Men det finns även fler faktorer att ta hänsyn till när du ska försöka välja rätt leverantör av kamerabevakning för ditt företag. Här berättar vi vilka dessa är!

Så väljer du rätt kamerabevakning för ditt företag

Du kan bara få reda på viss information genom att läsa omdömen om de företag som tillhandahåller system och tjänster inom kamerabevakning för företag. Därför är det viktigt att du ställer vissa frågor till de leverantörer som du kan tänka dig att köpa in dessa produkter och tjänster av. Du kan med fördel ställa dessa frågor för att enklare kunna sålla agnarna från vetet:

  • Är systemet uppkopplat mot en larmcentral? Hur snabbt upptäcker de ett eventuellt hot? Meddelar de polis om så skulle behövas?
  • Kan ni hjälpa mig att installera dolda kameror vid behov?
  • Hur upptäcker de om någon skulle försöka mixtra med systemet genom att till exempel blockera kameran, kapa strömtillförseln eller skada kamerautrustningen?

Allra helst bör företaget även varna dig så fort de upptäcker att någonting inte står riktigt rätt till. Du bör i de flesta fall meddelas innan polisen så att du kan kontrollera vad som sker via en videolänk.

Dessutom bör du vara medveten om de hot som är specifika för just ditt företag eller din bransch. Fråga din leverantör av kamerabevakning för företag hur de hanterar dessa frågor.

Skiljer sig dessa kamerasystem åt från de som konsumenter använder?

Ja, och vissa mindre företag använder sig av system som egentligen är avsedda för konsumentmarknaden. Men det finns skillnader mellan dessa. Till exempel brukar de konsumentinriktade produkterna inte vara fullt lika avancerade och ha alla de funktioner som de flesta företag behöver. Därför bör du investera i ett system som är särskilt avsett för användning av företag.