Allt viktigare med bra täckning i de mobila näten

När det kommer till att jämföra olika mobiloperatörer är deras täckning en av de viktigaste mätpunkterna. Vi lever i en informationsålder där det är allt viktigare med snabb mobilsurf och bra mobiltäckning. Därför är detta en faktor som inte går att bortse ifrån när du ska jämföra mobiloperatörer.

Så även om mobiltäckningen alltid har varit en avgörande faktor för kommunikationen i den moderna världen är detta än mer sant idag. För den stora ökning av användandet av mobiltelefoner och mobila tjänster på senare år har satt fingret på vikten av bra mobiltäckning. Till exempel väljer allt fler att jobba hemifrån och att flytta ut från städerna till landsbygden och mindre tätorter. Där är mobilnäten inte fullt lika utbyggda som i våra städer och därmed behövs betydande investeringar på detta område.

Men vilka svenska operatörer står sig då bäst i konkurrensen? Svaret får du genom att läsa informationen nedan!

Telia har fortfarande bäst täckning av de stora operatörerna

När det kommer till de större mobiloperatörerna i vårt land har allesammans bra täckning. De fyra drakar som vi syftar på är:

  • Telia
  • Telenor
  • Tele2
  • Tre

Trots att vårt land som bekant är väldigt avlångt och på vissa håll ganska tomt på befolkning är alltså mobiltäckningen god. Framför allt Telia, Tele2 och Telenor har mycket bra mobiltäckning i sina 4G-nät i de allra flesta svenska städer och tätorter. Telia är dock den mobiloperatör som har allra bäst täckning av de alla. Detta gäller inte minst i de lite nordligare delarna av landet. Men Tele2 håller på att bygga ut sitt 4G- och 5G-nät. Så under de närmaste åren kommer Telia sannolikt att få se en ökad konkurrens om tronen.

Tre är den minsta av de fyra stora operatörerna i Sverige. De ligger fortfarande lite efter de övriga vad gäller mobiltäckningen. Till exempel har mobiloperatören färre mobilmaster än de övriga och är därmed mer beroende av vissa frekvenser. Dessutom kopplas deras kunder oftare upp mot 3G-nätet än vad som är fallet med de andra operatörerna. Detta gäller framför allt de konsumenter som bor utanför de större städerna.