Välj rätt kamerabevakning för ditt företag

Vissa av de företag som tillhandahåller säkerhetssystem och tjänster inom detta område har fått kritik för att deras avtal är onödigt krångliga att ta sig ur. Därför är detta någonting som du bör vara extra uppmärksam på när du ska teckna ett nytt avtal. Du bör bland annat se till att ta reda på vilka avgifter som är förenade med att avbryta avtalet i förtid. Men det finns även fler faktorer att ta hänsyn till när du ska försöka välja rätt leverantör av kamerabevakning för ditt företag. Här berättar vi vilka dessa är!

Så väljer du rätt kamerabevakning för ditt företag

Du kan bara få reda på viss information genom att läsa omdömen om de företag som tillhandahåller system och tjänster inom kamerabevakning för företag. Därför är det viktigt att du ställer vissa frågor till de leverantörer som du kan tänka dig att köpa in dessa produkter och tjänster av. Du kan med fördel ställa dessa frågor för att enklare kunna sålla agnarna från vetet:

  • Är systemet uppkopplat mot en larmcentral? Hur snabbt upptäcker de ett eventuellt hot? Meddelar de polis om så skulle behövas?
  • Kan ni hjälpa mig att installera dolda kameror vid behov?
  • Hur upptäcker de om någon skulle försöka mixtra med systemet genom att till exempel blockera kameran, kapa strömtillförseln eller skada kamerautrustningen?

Allra helst bör företaget även varna dig så fort de upptäcker att någonting inte står riktigt rätt till. Du bör i de flesta fall meddelas innan polisen så att du kan kontrollera vad som sker via en videolänk.

Dessutom bör du vara medveten om de hot som är specifika för just ditt företag eller din bransch. Fråga din leverantör av kamerabevakning för företag hur de hanterar dessa frågor.

Skiljer sig dessa kamerasystem åt från de som konsumenter använder?

Ja, och vissa mindre företag använder sig av system som egentligen är avsedda för konsumentmarknaden. Men det finns skillnader mellan dessa. Till exempel brukar de konsumentinriktade produkterna inte vara fullt lika avancerade och ha alla de funktioner som de flesta företag behöver. Därför bör du investera i ett system som är särskilt avsett för användning av företag.

Allt viktigare med bra täckning i de mobila näten

När det kommer till att jämföra olika mobiloperatörer är deras täckning en av de viktigaste mätpunkterna. Vi lever i en informationsålder där det är allt viktigare med snabb mobilsurf och bra mobiltäckning. Därför är detta en faktor som inte går att bortse ifrån när du ska jämföra mobiloperatörer.

Så även om mobiltäckningen alltid har varit en avgörande faktor för kommunikationen i den moderna världen är detta än mer sant idag. För den stora ökning av användandet av mobiltelefoner och mobila tjänster på senare år har satt fingret på vikten av bra mobiltäckning. Till exempel väljer allt fler att jobba hemifrån och att flytta ut från städerna till landsbygden och mindre tätorter. Där är mobilnäten inte fullt lika utbyggda som i våra städer och därmed behövs betydande investeringar på detta område.

Men vilka svenska operatörer står sig då bäst i konkurrensen? Svaret får du genom att läsa informationen nedan!

Telia har fortfarande bäst täckning av de stora operatörerna

När det kommer till de större mobiloperatörerna i vårt land har allesammans bra täckning. De fyra drakar som vi syftar på är:

  • Telia
  • Telenor
  • Tele2
  • Tre

Trots att vårt land som bekant är väldigt avlångt och på vissa håll ganska tomt på befolkning är alltså mobiltäckningen god. Framför allt Telia, Tele2 och Telenor har mycket bra mobiltäckning i sina 4G-nät i de allra flesta svenska städer och tätorter. Telia är dock den mobiloperatör som har allra bäst täckning av de alla. Detta gäller inte minst i de lite nordligare delarna av landet. Men Tele2 håller på att bygga ut sitt 4G- och 5G-nät. Så under de närmaste åren kommer Telia sannolikt att få se en ökad konkurrens om tronen.

Tre är den minsta av de fyra stora operatörerna i Sverige. De ligger fortfarande lite efter de övriga vad gäller mobiltäckningen. Till exempel har mobiloperatören färre mobilmaster än de övriga och är därmed mer beroende av vissa frekvenser. Dessutom kopplas deras kunder oftare upp mot 3G-nätet än vad som är fallet med de andra operatörerna. Detta gäller framför allt de konsumenter som bor utanför de större städerna.